Yunus Suresi 31. ayet

De ki: "Sizi gökten ve yerden kim rızıklandırıyor? Ya da işitme ve görme yetisi üzerinde kim mutlak hakimdir? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim yürütüyor?" "Allah" diyecekler. De ki: "O halde Allah'a karşı gelmekten sakınmayacak mısınız?"

Hadis-i Şerif

"Müminin işine şaşırırım. Gerçekten onun bütün işleri hayırdır. Bu müminden başka hiç kimsede bulunmaz. Kendisine varlık isabet ederse şükreder, bu onun için hayır olur. Darlık isabet ederse sabreder, bu da onun için hayır olur. (Müslim, Zühd 64)
­
2708, 2020

Namaz Nasıl Kılınır

By |Ağustos 27th, 2020|Categories: multimedya, Uncategorized|0 Comments

https://youtu.be/HqzIiEp1LY4 Namaz Nasıl Kılınır (Erkek)

1212, 2018

Kurtubi Tefsiri

By |Aralık 12th, 2018|Categories: Uncategorized|0 Comments

<? php echo do_shortcode (' ')?>

1008, 2018

Zilhicce Ayının Fazileti

By |Ağustos 10th, 2018|Categories: Kitaplar|0 Comments

ZİLHİCCE RİSALESİ Veya “BU YIL HACCA GİDEMEYENLERE…” بسم الله الرحمن الرحيم Hacca gitmek, orada Rahman’ın misafiri olmak, Rasûlullah’ın, ashabının ve tarih boyu tüm mü'minlerin yapageldiği hac menâsikine şahit olmak kuşkusuz tüm Müslümanların en büyük arzularındandır. [...]

1603, 2018

Allah Sizin Bedenlerinize ve Suretlerinize Bakmaz…

By |Mart 16th, 2018|Categories: Hadisler|0 Comments

Ebu Hureyre Abdurrahman b. Sahr (r.a.) şöyle demiştir: Allah Rasulü (s.a.v.) şöyle buyurdu : "Allah (s.v.t.) sizin bedenlerinize ve suretlerinize bakmaz. Fakat kalplerenize bakar." (Müslim, Birr 33)

1603, 2018

Ameller Niyetlere Göredir

By |Mart 16th, 2018|Categories: Hadisler|0 Comments

Müminlerin emiri Ömer b. el-Hattab (r.a.) şöyle demiştir. Allah Rasulü (s.a.v.)'i şöyle buyururken dinledim.: "Muhakkak ki ameller niyetlere göre değerlendirilir. Muhakkak ki herkese niyet ettiği şey vardır. Kimin hicreti Allah’a ve Rasulüne ise onun hicreti [...]

203, 2018

Şu altı kişiye Allah (cc) ve nebiler lanet ederler…

By |Mart 2nd, 2018|Categories: Hadisler|0 Comments

Beyhaki Aişe'den (ra) senediyle beraber Rasulullah'ın (sav) şöyle buyurduğunu rivayet eder: "Şu altı kişiye Allah (cc) ve duası makbul olan nebiler lanet etmiştir : Allah'ın (cc) kitabına ilavede bulunan, Allah'ın (cc) kaderini yalanlayan, zorla musallat [...]

Yeni Olan Ne Var?

İman Dersi

Resim -1-
iman-semasi

İman Dersi

Resim -2-
tevhid

Tevhid