Yunus Suresi 31. ayet

De ki: "Sizi gökten ve yerden kim rızıklandırıyor? Ya da işitme ve görme yetisi üzerinde kim mutlak hakimdir? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim yürütüyor?" "Allah" diyecekler. De ki: "O halde Allah'a karşı gelmekten sakınmayacak mısınız?"

Hadis-i Şerif

"Müminin işine şaşırırım. Gerçekten onun bütün işleri hayırdır. Bu müminden başka hiç kimsede bulunmaz. Kendisine varlık isabet ederse şükreder, bu onun için hayır olur. Darlık isabet ederse sabreder, bu da onun için hayır olur. (Müslim, Zühd 64)

Hadisler

/Hadisler
­

Allah Sizin Bedenlerinize ve Suretlerinize Bakmaz…

By |Mart 16th, 2018|Hadisler|

Ebu Hureyre Abdurrahman b. Sahr (r.a.) şöyle demiştir: Allah Rasulü (s.a.v.) şöyle buyurdu : "Allah (s.v.t.) sizin bedenlerinize ve suretlerinize bakmaz. Fakat kalplerenize bakar." (Müslim, Birr 33)

Ameller Niyetlere Göredir

By |Mart 16th, 2018|Hadisler|

Müminlerin emiri Ömer b. el-Hattab (r.a.) şöyle demiştir. Allah Rasulü (s.a.v.)'i şöyle buyururken dinledim.: "Muhakkak ki ameller niyetlere göre değerlendirilir. Muhakkak ki herkese niyet ettiği şey vardır. Kimin hicreti Allah’a ve Rasulüne ise onun hicreti Allah’a ve Rasulüne’dir. Kimin hicreti elde edeceği bir dünyalık veya nikahlayacağ bir kadın için ise onun hicreti de hicret ettiği [...]

Şu altı kişiye Allah (cc) ve nebiler lanet ederler…

By |Mart 2nd, 2018|Hadisler|

Beyhaki Aişe'den (ra) senediyle beraber Rasulullah'ın (sav) şöyle buyurduğunu rivayet eder: "Şu altı kişiye Allah (cc) ve duası makbul olan nebiler lanet etmiştir : Allah'ın (cc) kitabına ilavede bulunan, Allah'ın (cc) kaderini yalanlayan, zorla musallat olarak Allah'ın (cc) aziz kıldığı kimseyi zelil, zelil kıldığını da aziz eden, Allah'ın (cc) haramlarını helal kılan, sünnetimi terk eder." [...]

Bana itaat eden cennete girer…

By |Mart 2nd, 2018|Hadisler|

Ebu Hureyre'den (ra) rivayet olunmuştur. "Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur. Emir ve yasaklarımı kabul etmeyip onlardan yüz çevirenlerden başka ümmetimin hepsi cennete girecektir. Sahabe: Ey Allah’ın Rasulü! Emir ve yasaklarını kabul etmeyen kim olabilir? dediler. Rasulullah (sav) Bana itaat eden cennete girer, emir ve yasaklarımı kabul etmeyip bana isyan eden de benden yüz çevirmiş demektir. (Buhari)

Muavvezeteyni okurdu…

By |Mayıs 23rd, 2017|Hadisler|

Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): Hz. Âişe (radıyallâhu anhâ) anlatıyor: "Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) yatağına girdiği zaman, ellerine üfleyip Muavvizeteyn'i ve Kul hüvallahu ahad'i okur ellerini yüzüne ve vücuduna sürer ve bunu üç kere tekrar ederdi. Hastalandığı zaman aynı şeyi kendisine yapmamı emrederdi".[Buhârî Fedâilu'l-Kur'ân 14, Tıbb, 39, Daavât 12; Müslim, Selâm 50, (2192); Muvattâ, Ayn 15, (2, [...]

Allah (cc) Kendinden İstemeyene…

By |Mayıs 9th, 2017|Hadisler|

Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):   Ebû Hüreyre hazretleri (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Allah Teâla Hazretleri kendisinden istemeyene gadap eder." [Tirmizî, Daavât 3, (3370); İbnu Mâce, Dua 1, (3827).]

Allah’ın (cc) Fazlından İsteyiniz

By |Mayıs 9th, 2017|Hadisler|

Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):  İbnu Mes'ud (radıyallâhu anh) hazretleri anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Allahu Teâla Hazretleri'nin fazlından isteyin. Zira Allah, kendisinden istenmesini sever. İbadetin en efdali de (dua edip) kurtuluşu beklemektir." [Tirmizî, Daavât 126 (3566).]

Hizmetçi edinmenden daha hayırlıdır.

By |Mart 1st, 2017|Hadisler|

Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): Hz. Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Hz. Fâtıma (radıyallâhu anhâ) Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a gelerek bir hizmetçi taleb etmişti. Resûlullah ona: "Şu duayı oku(man senin için hizmetçi edinmenden daha hayırlı)" dedi: "Allahım! Sen yedi semânın Rabbi, Arş-ı Âzam'ın Rabbisin. Sen bizim Rabbimiz ve herşeyin Rabbisin. Tevrat, İncil ve Furkân'ı indiren, tohum ve çekirdekleri [...]

Allah’a (cc) karşı gelmekten sakın

By |Şubat 13th, 2017|Hadisler|

Nerede olursan ol Allah’a karşı gelmekten sakın; yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlâkın gereğine göre davran. Tirmizî, Birr, 55.

Mümin bir delikten…

By |Şubat 13th, 2017|Hadisler|

Mümin, bir delikten iki defa sokulmaz. (Mümin, iki defa aynı yanılgıya düşmez.)   Buhârî, Edeb, 83; Müslim, Zühd, 63.