Yunus Suresi 31. ayet

De ki: "Sizi gökten ve yerden kim rızıklandırıyor? Ya da işitme ve görme yetisi üzerinde kim mutlak hakimdir? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim yürütüyor?" "Allah" diyecekler. De ki: "O halde Allah'a karşı gelmekten sakınmayacak mısınız?"

Hadis-i Şerif

"Müminin işine şaşırırım. Gerçekten onun bütün işleri hayırdır. Bu müminden başka hiç kimsede bulunmaz. Kendisine varlık isabet ederse şükreder, bu onun için hayır olur. Darlık isabet ederse sabreder, bu da onun için hayır olur. (Müslim, Zühd 64)

Hadisler

/Hadisler
­

Harcadığı paraların en hayırlısı…

By |Ocak 30th, 2017|Hadisler|

Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):  Rasulullah (sallallahu aleyhi vesellem)’in azadlı kölesi Ebu Abdullah Sevban ibni Bücdüd’den bildirildiğine göre Rasulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: “Bir kimsenin harcadığı paraların en hayırlısı ailesinin ihtiyaçlarına harcadığı para ile Allah yolunda kullanacağı atı için verdiği para ve bir de Allah yolunda cihad eden arkadaşlarına sarfettiği paradır.” (Müslim, Zekat 38)

Her gece rabbimiz iner…

By |Ocak 29th, 2017|Hadisler|

Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):  Hz. Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Her gece, Rabbimiz gecenin son üçte biri girince, dünya semasına iner ve: "Kim bana dua ediyorsa ona icabet edeyim. Kim benden bir şey istemişse onu vereyim, kim bana istiğfarda bulunursa ona mağfirette bulunayım" der." Rivayetin Müslim'deki bir vechi şöyle: "Allahu [...]

Güçsüzlerin namazları…

By |Ocak 27th, 2017|Hadisler|

Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): Mus'ab bin Sa'd radiyallahu anh'dan: "Sa'd, Peygamber sallallahu aleyhi ve sel­lem'in ashabının fakirlerine karşı kendisinin bir üstünlüğü olduğunu sandı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 'Allah bu ümmete, güçsüzlerin namazları, duaları ve ihlaslan sayesinde yardım eder.' (Buhârî ve aynı lafızla Nesâî)

Zikrederek uyuyan…

By |Ocak 27th, 2017|Hadisler|

Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): Hz. Muâz (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah'tan dünya ve âhiret için hayır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin." (Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).)

Dünyada zahitlik…

By |Ocak 25th, 2017|Hadisler|

Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):  Ebû Zer radiyallahu anh'daıı: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:) "Dünyada zahittik, helâl olan şeyi kendi­ne haram etmek ve malı ziyan etmekle olmaz. Zira zühd, Allah katında olana, kendi elinde-kinden daha çok güvenmek, bir belâ ile karşı­laştığın zaman, ondan elde edeceğin sevap nedeniyle o belânın kalmasını (devamını) da­ha çok istemendir." (Tirmizî)

Dünya sevgisi…

By |Ocak 22nd, 2017|Hadisler|

Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): Hz. Enes (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Dünya sevgisi her çeşit hatalı davranışların başıdır. Bir şeye olan sevgin seni kör ve sağır yapar." [Rezin ilâvesidir. Beyhakî Şuabu'l-Îman'da kaydetmiştir. Hadisin ikinci yarısı Ebû Dâvud'da tahric edilmiştir. (Edep 125, (5150).]

Dünya melundur…

By |Ocak 20th, 2017|Hadisler|

  Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah(aleyhissalâtü vesselâm) buyurdular ki: "Dünya mel'undur, içindekiler de mel'undur, ancak zikrullah ve zikrullah'a yardımcı olanlarla âlim veya müteallim hâriç." (Tirmizî, Zühd 14, (2323); İbnu Mâce, Zühd 3, (4112).)

Allah Teala hazretleri uyumaz…

By |Ocak 18th, 2017|Hadisler|

Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):Ebû Musa (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) aramızda ayağa kalkıp şu beş cümleyi söyledi: "Allah Teâlâ Hazretleri uyumaz, zaten O'na uyku da yakışmaz. Kıstı (tartıyı, rızkı) indirir ve kaldırır. Geceleyin yapılan amel, gündüzleyin yapılandan önce; gündüzleyin yapılan amel de geceleyin yapılan amelden önce Allah'a yükseltilir. O'nun  hicabı nurdur. Eğer o perdeyi [...]

Allah’tan hakkıyla haya edin

By |Ocak 17th, 2017|Hadisler|

Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): İbnu Mes'ud (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm): "Allah'tan hakkıyla hayâ edin!" buyurdular. Biz: "Ey Allah'ın Resûlü, elhamdülillah, biz Allah'tan hayâ ediyoruz" dedik. Ancak O, şu açıklamayı yaptı: "Söylemek istediğim bu (sizin anladığınız hayâ) değil. Allah'tan hakkıyla hayâ etmek, başı ve onun taşıdıklarını, batnı ve onun ihtivâ ettiklerini muhâfaza etmen, ölümü ve [...]

Şu uzağa düşen emeldir…

By |Ocak 13th, 2017|Hadisler|

Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): Büreyde (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) elindeki iki çakıl(dan birini yakına, diğerini uzağa) atarak: "Şu ve şu neye delalet ediyor biliyor musunuz?" dedi. Cemaat: "Allah ve Resulü daha iyi bilir" dediler. Buyurdu ki:"Şu (uzağa düşen) emeldir, bu (yakına düşen) de eceldir. (Kişi emeline ulaşmak için gayret ederken ulaşmadan ölüver).(Kütübi Sitte)