Yunus Suresi 31. ayet

De ki: "Sizi gökten ve yerden kim rızıklandırıyor? Ya da işitme ve görme yetisi üzerinde kim mutlak hakimdir? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim yürütüyor?" "Allah" diyecekler. De ki: "O halde Allah'a karşı gelmekten sakınmayacak mısınız?"

Hadis-i Şerif

"Müminin işine şaşırırım. Gerçekten onun bütün işleri hayırdır. Bu müminden başka hiç kimsede bulunmaz. Kendisine varlık isabet ederse şükreder, bu onun için hayır olur. Darlık isabet ederse sabreder, bu da onun için hayır olur. (Müslim, Zühd 64)

Nasihatleşme

/Nasihatleşme
­

Müslüman Kardeşin Vazifeleri

By |Ağustos 11th, 2016|Nasihatleşme|

Müslüman Kardeşin Vazifeleri Kardeşlikle ilgili görevler ve sorumluluklar: İslam’da kardeşlik, Müslümanları ve onların kalplerini birbirine bağlayan ilahi bir bağ olup Müslümanların Allah(celle celalehu) için birbirlerine yaklaşmaları ve kenetlenmeleridir. Bu kardeşlik, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) belittiği gibi bağların en sağlamıdır. “En sağlam iman bağı, Allah için birbirini sevmek ve Allah için birbirini [...]

Giriş

By |Temmuz 26th, 2016|Nasihatleşme|

Hamd, ancak Allah içindir. O'na hamdeder, O'ndan yardım ve mağfiret dileriz.  Nefislerimizin şerrinden, amellerimizin kötülüğünden O'na sığınırız. Allah kimi hidayete erdirirse onu saptıracak yoktur, kimi de saptırırsa onu hidayete erdirecek yoktur. Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederim.  O, tektir ve ortağı yoktur. Ve şehadet ederim ki, Muhammed O'nun kulu ve Rasülü'dür. "Ey iman edenler! Allah'tan [...]

Ramazan 2016 Tavsiyeleri

By |Haziran 20th, 2016|Nasihatleşme|

Ramazan ayı müminler için bir eğitim ve öğretim ayıdır. Bu ay ibadetler ve hayırlar aydır. Kur’an’ın nazil olduğu aydır.  Ramazan ayının fazilet ve bereketinden hissemize pay ayırmak istiyorsak; Bu mübarek ay gelince çeşitli ibadetler, hayır ve hasenat yapılıp. Bol bol ecir ve mükafat kazanmanın yollarını aramak gerekir. Ramazan’da Mü’minler; Geçmiş on bir ayın muhasebesini yapıp, gelecek on bir [...]