Yunus Suresi 31. ayet

De ki: "Sizi gökten ve yerden kim rızıklandırıyor? Ya da işitme ve görme yetisi üzerinde kim mutlak hakimdir? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim yürütüyor?" "Allah" diyecekler. De ki: "O halde Allah'a karşı gelmekten sakınmayacak mısınız?"

Hadis-i Şerif

"Müminin işine şaşırırım. Gerçekten onun bütün işleri hayırdır. Bu müminden başka hiç kimsede bulunmaz. Kendisine varlık isabet ederse şükreder, bu onun için hayır olur. Darlık isabet ederse sabreder, bu da onun için hayır olur. (Müslim, Zühd 64)

Hadis-i Şerifler

/Hadis-i Şerifler
­
1603, 2018

Allah Sizin Bedenlerinize ve Suretlerinize Bakmaz…

By |Mart 16th, 2018|Categories: Hadisler|0 Comments

Ebu Hureyre Abdurrahman b. Sahr (r.a.) şöyle demiştir: Allah Rasulü (s.a.v.) şöyle buyurdu : "Allah (s.v.t.) sizin bedenlerinize ve suretlerinize bakmaz. Fakat kalplerenize bakar." (Müslim, Birr 33)

1603, 2018

Ameller Niyetlere Göredir

By |Mart 16th, 2018|Categories: Hadisler|0 Comments

Müminlerin emiri Ömer b. el-Hattab (r.a.) şöyle demiştir. Allah Rasulü (s.a.v.)'i şöyle buyururken dinledim.: "Muhakkak ki ameller niyetlere göre değerlendirilir. Muhakkak ki herkese niyet ettiği şey vardır. Kimin hicreti Allah’a ve Rasulüne ise onun hicreti [...]

203, 2018

Şu altı kişiye Allah (cc) ve nebiler lanet ederler…

By |Mart 2nd, 2018|Categories: Hadisler|0 Comments

Beyhaki Aişe'den (ra) senediyle beraber Rasulullah'ın (sav) şöyle buyurduğunu rivayet eder: "Şu altı kişiye Allah (cc) ve duası makbul olan nebiler lanet etmiştir : Allah'ın (cc) kitabına ilavede bulunan, Allah'ın (cc) kaderini yalanlayan, zorla musallat [...]

203, 2018

Bana itaat eden cennete girer…

By |Mart 2nd, 2018|Categories: Hadisler|0 Comments

Ebu Hureyre'den (ra) rivayet olunmuştur. "Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur. Emir ve yasaklarımı kabul etmeyip onlardan yüz çevirenlerden başka ümmetimin hepsi cennete girecektir. Sahabe: Ey Allah’ın Rasulü! Emir ve yasaklarını kabul etmeyen kim olabilir? dediler. Rasulullah [...]

2305, 2017

Muavvezeteyni okurdu…

By |Mayıs 23rd, 2017|Categories: Hadisler|0 Comments

Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): Hz. Âişe (radıyallâhu anhâ) anlatıyor: "Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) yatağına girdiği zaman, ellerine üfleyip Muavvizeteyn'i ve Kul hüvallahu ahad'i okur ellerini yüzüne ve vücuduna sürer ve bunu üç kere tekrar ederdi. Hastalandığı [...]

905, 2017

Allah (cc) Kendinden İstemeyene…

By |Mayıs 9th, 2017|Categories: Hadisler|0 Comments

Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):   Ebû Hüreyre hazretleri (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Allah Teâla Hazretleri kendisinden istemeyene gadap eder." [Tirmizî, Daavât 3, (3370); İbnu Mâce, Dua 1, (3827).]