Müminlerin emiri Ömer b. el-Hattab (r.a.) şöyle demiştir. Allah Rasulü (s.a.v.)’i şöyle buyururken dinledim.: “Muhakkak ki ameller niyetlere göre değerlendirilir. Muhakkak ki herkese niyet ettiği şey vardır. Kimin hicreti Allah’a ve Rasulüne ise onun hicreti Allah’a ve Rasulüne’dir. Kimin hicreti elde edeceği bir dünyalık veya nikahlayacağ bir kadın için ise onun hicreti de hicret ettiği şeyedir.” (Buhari, Müslim)