Ebu Hureyre’den (ra) rivayet olunmuştur. “Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur.

Emir ve yasaklarımı kabul etmeyip onlardan yüz çevirenlerden başka ümmetimin hepsi cennete girecektir. Sahabe: Ey Allah’ın Rasulü! Emir ve yasaklarını kabul etmeyen kim olabilir? dediler. Rasulullah (sav) Bana itaat eden cennete girer, emir ve yasaklarımı kabul etmeyip bana isyan eden de benden yüz çevirmiş demektir. (Buhari)