Beyhaki Aişe’den (ra) senediyle beraber Rasulullah’ın (sav) şöyle buyurduğunu rivayet eder:

“Şu altı kişiye Allah (cc) ve duası makbul olan nebiler lanet etmiştir : Allah’ın (cc) kitabına ilavede bulunan, Allah’ın (cc) kaderini yalanlayan, zorla musallat olarak Allah’ın (cc) aziz kıldığı kimseyi zelil, zelil kıldığını da aziz eden, Allah’ın (cc) haramlarını helal kılan, sünnetimi terk eder.” (Camiu’s Sağir:4660; Daiful Sağir:3248; Tahricu’l Mişkat:1095; Tahricu’s Sünne:44; Feyzul Kadir:4/96)