besmeleyi şerif ile ilgili görsel sonucu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                DEĞİŞİM NEFSİ ISLAH İLE BAŞLAR                                                                 

Yerleri ve göğü yaratan herşeyi yoktan var eden ALLAH’a (cc) hamd ederiz.

Allah’ın elçisi bizim yegane önderimiz rehberimiz en güzel örneğimiz Hz. Muhammed’e(sav) salat ve selam olsun.

Yine selam Rasulullah sav ailesine güzide ashabına bu dinin bize ulaşmasında emeği geçen tüm alimlerimize, şehitlerimize ve siz kıymetli kardeşlerimizin üzerine olsun. AMİN

Bir topluluk kendini değiştirmedikçe Allah da onları değiştirmeyecektir.(Rad–11)

Bizim için hayırlı olduğunu sandığımız nice şeylerde şer, şer sandığımızda da hayır bulunabilir.

Kâinatta meydana gelen değişimler, insanların doğumu ve ölümü, mevsimlerin gelip gitmesi, zamanın başlaması ve bitmesi, gecenin ve gündüzün ardı ardına gelmesi, bir medeniyetin doğup yeni bir medeniyetin başlaması, bir düşüncenin çıkıp yeni bir düşüncenin konuşulması, sırların dökülüp açığa çıkması ve bitmesi hep onun emriyle olur.

Allah bunu bilir ama biz bilemeyiz. Bu nedenle Allah’tan hayırlı olanı istemeliyiz. Kul, ne kadar hatasının bağışlanmasını ister, nimet ve ihsanın artmasını beklerse bu kulluğun ifadesidir.

İnsan, çok büyük servetlerin, mülklerin, yaşam standartlarının içinde yaşayabilir, bunun kendisi için hayırlı olduğuna kanaat getirebilir ama kazandıkları/elde ettikleri Allah (cc) indinde kendisi için büyük bir günaha sebep olabilir.

Örneğin dünyanın en zengin insanlarına, en şöhretli sanatçılarına ve artistlerine, en popüler futbolcularına bakınız, elde ettikleri modern yaşam ve lüks hayat onları mutlu edememiştir, bu kimseler fıtratlarına yatkın hayatı bulamadıkları için arayışlara girerek ya İslam’ı seçerler ya hayatlarına son verirler.

Kıymetli kardeşlerim!

Ümmet, Rabbinin dininden, sahih akiden, faydalı ilimden, tevhid istikametinden, Rasulülünün çizdiği hak yoldan, onun rehberliğinden uzaklaşmıştır.

İslam düşmanları, aç kurtlar gibi ümmetin üzerine saldırmaya başlamıştır. İslam ümmeti ne zaman İslam şeriatından uzaklaştı, Kuranı ve sünneti delille öğrenmekten yüz çevirdi, kötü atalarını örnek aldı, batıya özendi, denizin üzerinde kuvveti olmayan bir köpük gibi güçsüz kaldı.

Hiçbir insan ve hiçbir medeniyet, İslam ümmetinin bu denli azim kuvvetli vasfından uzaklaşacağını tahmin etmemiştir. Ümmet, ilim, marifet, davet, salihamel, doğru inanışlardan uzaklaşınca başına bunlar geldi. Sunnetullah: kullar ne zaman Allah’ın emrini dinlemez, hükmüne muhalefet eder, şirk koşarak masiyetlere düşerse, Rabbani yolu terk ederek şeytani kuralalrı ve kanunları rehber edinirse, Rabbinin nimetine karşı nankörce davranarak böbürlenirse Allah verdiği nimeti, ihsanı, hayrı, rahatlığı, saadeti değiştirir, onları açlığa, yokluğa, maddi zorluklara, savaşlara, kavgalara, musibetlere, acılara düşürür. Bunun sebebi ihsanı günahla değiştirmektir. Allah bir kavme verdiği nimeti onlar kendilerini değiştirmedikçe değiştirmez.(Enfal–53)

Unutulmamalıdır ki`; “elde ettiğimiz nimetin değişimi Bizim değişimizle orantılıdır.”

Toplum küfür, şirk, zülüm, adaletsizlik, fesad, masiyet kıblesine dönerse Allah da onları o kıblede helak eder.

Allah mutlak adli ve kemal hikmeti gereği değişim yapar. Kulları kötülüğü şerri arzu ettiği için kötülüğü yaratır, iyiliği isterse iyiliği yaratır, zira ceza min cinsil amel ilkesi gereği isyan cezayı, itaat mükafatı getirir.

Allah kullarına zulmedici değildir. Kullar, şeytanın ve tağutların yoluna YÖNELİNCE, Allah da onları hayrın yolundan alarak şerrin yollarına getirir.

Hayırlı ümmet olmanın yolu islam’a bağlanmaktan geçer, islam ümmeti dinine sahip olmalıdır.

Allah, bir milleti küfür, şirk, haram, günah içinde yaşadığı müddetçe ekonomik zorluklara düşürür.

Kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse ona geçim darlığı veririz.

kıymetli kardeşlerim!

Bugün neden biz bu haldeyiz? Neden ümmetimiz olası gereken konumda değildir? Çünkü biz Allah’ın şeriatından, emirlerinden, hükümlerinden, yasalarından, kitabından, elçisinin yolundan, rehberliğinden, tavsiyelerinden uzaklaştık bu zorluklara düştük.

İslam ümmeti, adım adım dininden uzaklaşırsa, Kuranı okumayıp, ezberlemeyip, öğretmeyip, Rasulullah’ın ahlakını, amelini, rehberliğini terk ederse, şeriatın kanunlarını bir kenara atarak batılı beşeri küfür kanunları uygulamaya başlarsa, batıya hayranlık duyar kendi özünden tiksinirse, kendi kültüründen nefret eder amerikan kültürüne sarılırsa, Futbolla yatıp futbolla kalkarsa, haramı yer ve faizle iştigal ederse, zina eder kadınları pavyonlarda satarsa, İçki içerek ailesine zarar verirse, evlatlarını terbiye etmez başıboş bırakırsa, Kâfirleri sever onların hayat modellerini taklit ederse, şirke düşer ondan razı olursa, küfür amelleri ve sözleri sever onları tasdik ederse,  Hurafe bilgilere ve onu anlatan hocalara sımsıkı sarılır söylediklerini sorgulamazsa, Allah’tan başka yaratıcı varmış gibi bir yeni yaratıcı icad ederse,sapık fırkalara meyleder onları doğrularsa, ashaba söver ve onları sövenleri baş tacı edinirse, Allah bu ümmeti içinde bulunduğu batıl ortamdan kurtarır mı?

Ümmet, anasının babasının hakkını çiğnerse, kâfirlere toprağını peşkeş çekerse, Kuranı ve sünneti terk ederek cahillerin yoluna uyarsa, tevhidi ve sünneti bir kenara atarak hevasını ve arzularını ilah edinirse,

Aklı ve bilimi dine karşı bir silah olarak kullanırsa, dini devletten ayırırsa, dine düşman zalime destek olursa bu toplum değişir mi?Mutlaka islam ahlakı, ilim ehli, davetçi insanlar, salih bireyler, terbiyeli gençler, mutlu yuvalar, dindar aileler, müslüman yöneticiler gelmeli ki değişim olsun.

Ümmet için tek bir ilaç var hastalıktan kurtulması için Allah’ın dinine yeniden dönmek, islamın aydınlığında hayata yeniden bakmak, sünnetle yeniden dirilmek.

Onlar zikrolunanları unutunca, biz her şeyin kapısını açtık, ta ki onlar verilenlerle ferah içinde yaşadılar, sonra onları ansızın cezalandırdık ve onlar pişman oldular.

Tarihte nice milletler ve kavimler nimetlerini kaybettiler. Allah’ın verdiği üstün nimetleri nankörlük ederek, resulleri dinlemeyerek kaybettiler.

İrem şehri,

İrem, Çölün yuttuğu şehirdi, Ad kavminin sahip olduğu bu şehir, muhteşem sanat ve mükemmel teknolojiyle dağları oymuş ve evler yapmıştı, muhteşem yeşillikler ve su boruları döşeyerek, sulama tekniği elde etmişti, üstün bir ferah ve lüks hayat içinde yaşamaktaydı, hayatları çok muazzam güzeldi, Allah’a tapmıyorlar, şirk koşuyorlardı. Allah onlara Hud (a.s.) gönderdi, Peygamber onları Allah’ın birlemeye, dinene iman etmeye, emrine uymaya, yasakladıklarından sakınmaya davet etti.  Onlarsa şımarık bir şehir halkı oldukları için lüks hayattan ve çağdaş yaşamı terk etmekten uzak kaldılar. Allah’ın peygamberi ne kadar öğüt verdiyse dinlemediler. Allah Hud’a(a.s.)azabın ineceğini bu nedenle şehirden çıkmasını emretti, Allah çok güvendikleri dağları yerle bir etti, şehrin altını üstüne getirdi, zalimler helak etti, beklenmedik yenilgiyle karşılaşan İrem şehri kayıplara karıştı.

Onlar, nimetleri küfürle ve şirkle değiştirdiler. Onlar nimetlerin yerine cehennemi ve azabı seçtiler. Onlar Allah’ın kendirline sunduğu hayırlı toplum modelinin yerine kendilerini kandıran şeytanın tuzağına düştüler.

{6} أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ {7} إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَاد {8} الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ

Rabbinin Ad (kavmin)e ne yaptığını görmedin mi? ‘Yüksek sütunlar’ sahibi İrem’e? Ki şehirler içinde onun bir benzeri yaratılmış değildi. (Fecr Suresi, 6-8)

Semud kavmi

helak etti, uzaktan bir bulut ve ardında da kara bulutlar takip etti, kavim ummadığı azabı tadarak kayboldu

Semud da nimetleri ve rahat yaşamı terk ederek şirk koşarak ve resulleri dinlemeyerek azaba düştü. Eğer bizde bu hallerde isek sebebini aramamız lazımdır.

Bir baba ve oğulları

Bu kıssa; Kuran’da geçer, helalden kazandığı tarlayı emanet ederek nasihatte bulundu, ey oğlum bu tarladan kazandığınızın zekâtını/sadakasını fakirlere verin unutmayın dedi, bir süre sonra öldü, evlatları çalıştılar tarlanın mahsulünü elde ettiler. Ortancıl oğul küçük ve büyük kardeşlerini uyararak babamızın vasiyetini unutmayalım dedi, kardeşler bu vasiyeti reddetti ve fakirlerin malımızda hakları yoktur, biz tırnaklarımızı kanatarak çalışıp kazandık dediler. Böylece hem Allah’ın hakkını hem de babanın hakkını çiğnediler. Bir gün sabah olduğunda tarlalarına mahsullerinin başına gitmek için evden çıktılar, yolda gittikleri her tarla sapsağlam dururken kendi tarlarını tanıyamadılar, tarla yanmış, kömür gibi olmuş geride bir mahsul kalmamıştı. Bu uyarı idi, bunu anlamakta gecikmediler hemen Ya rabbi biz nefsimize yenildik bizi affet dediler ve yeniden çalıştılar Allah diğer yıl onlara daha güzel bir mahsul verdi ve zekâtlarını verdiler.

Endülüs,Müslümanların egemenliğinde 400 yıl boyunca kaldı.

Müslümanlar dinlerine sahip çıkmayınca, nesilleri zayıflayınca, Hıristiyanlar Avrupa’dan gelerek akınlar yaparak o muhteşem Endülüs medeniyetini yerle bir ettiler. O muhteşem iman beldesini, âlimler yurdunu, islamdiyarını kaybettiler.

Müslüman dinine, nesline, davetine, imanına, salih ameline, resullerin tavsiyesine kulak vermez, batının kulu ve kölesi olmaya çalışırsa helak olur, kâfirler galip gelir.

Osmanlı,600 yıl birçok din ve ırk topluluklarına hâkim oldu, denizden karaya en uzak beldeden dünyanın bir ucuna hâkimiyetini devam ettirdi. Ne zaman dinden saptı, batıyı reformu gaye edindi, batının bilimine değil dinine uydu, kültürünü terk edip küfür yaşamlara yöneldi, lale devrinde ve Tanzimat döneminde dine değil yüzünü batılı ülkelere döndü gücünü gün geçtikçe kaybetti. Bunu gören din düşmanları ülkeyi yavaş yavaş değiştirdi ve mevcut konuma çevirdi.

Müslümanlar kendi özlerini, dini yapılarını, kültürel dinamiklerini değiştirince kâfirlerde bunu kullanarak güçlerini kırdı ve değiştirdi.

PEYGAMBERİN GÖNDERİLDİĞİ MEKKE TOPLUMANA BAKALIM.

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderildiği Mekke toplumu,  cahili bir toplumdu, küfür içinde şirk koşuyor, putlara tapıyor, kavimlerle savaşıyor, diri diri kız çocuklarını gömüyor, haksızlık ediyordu.

Mekke toplumu putçu idi, zalimdi, fakat Rasulullah onlara tevhidi anlattı, ashab doğruladı, hakka sarıldı, deve çobanları bir anda yeryüzünün ve Allah’ın en sevimli insanları oldu,  onların elleriyle tevhid sancağı burçlara dikildi, İslam dünyaya yayıldı, onunla insanlar şereflendi, puta tapmaktan kurtuldu nasıl oldu da deve çobanları ümmetlere örnek kişilik ortaya koydu?

Dün birbirlerinin kanını akıtanlar, kan dökenler, küfür ve şirk içinde hayat sürenler birden bire değişti, zira Kurana ve sünnete sımsıkı sarıldılar, dine sadık kaldılar, birliklerini ve beraberliklerini muhafaza ettiler, düşmanlar önünde imanlarını ve hazırlıklarını ortaya koydular, böylece Allah cahili toplumu İslami topluma yöneltti Kardeşim hata etmek utanılacak bir durum değildir fakat hatada ısrarcı olmak ve devam etmek utanılacak fiildir, gel değiştir kendini.

Cahillik, utanılacak durum değildir utanılacak olan cahil kalmaktır, ilme doğru değişmemektir.

Kardeşim hata etmek utanılacak bir durum değildir fakat hatada ısrarcı olmak ve devam etmek utanılacak fiildir, gel değiştir kendini. Ey Müslüman kardeşim kendini tanı, kendini tanımadan kararını vermeden dünyada ve ahirette kurtuluşun mümkün değildir.

Mesul olan, O ve ya başkası değil sensin. Çözüm elimizdedir, İçinde yaşadığımız şirkin, küfrün, günahın, vicdansızlığın, zulmün, kâbusların, acıların, sefaletin, fesadın, ağıtların sebebi biziz.

Ey kardeşim,

Değişime, İlkin nefsinden başla, ilkin Rabbinle alakanı güçlendir, onu dinle, isyan etme, onu birle, onun hükmüne uy, dininden dışarı çıkma, resulüne itaat et ve islam üzere yaşamaya gayret et.

Müslüman toplum olmanın yolu nefisleri, Allah’ın ve Resulünün yoluna teslim etmekten geçer. Nefislerini yenemeyenlerin düşmanlarını yenmeleri mümkün değildir.

Ey kardeşim biz kendimizi değiştirmeden Allah da bizi değiştirmeyecektir

Selahaddin 90 yıl Yahudilerin ellerinde bulunan Kudusü fethetmedi mi? Müthiş bir ordu hazırladı, askerlerini Kudusü doğru çıkacaklarını alıştırdı, imanlarını ve cihad ruhlarını pekiştirdi, şehadetin güzelliğini hatırlattı ve Yahudilerin ellerinden alarak Kudusü fethetti.

Bunun için son olarak iman, salih amel, kurana ve sünnete bağlanma, güzel ahlaklı olma, nesillerimizi terbiye etme vazifemizi yerine getirmeliyiz

Ey kardeşim

İlkin günahlarına bir tevbe et, sonra nefsini temizle, birey olarak kendini sahih dinin yolunda muhafaza et, sonra ailene sonra da çevrene bu dini anlat ve davetçi ol.

Başkalarına hâkim olmak istiyorsan nefsine hâkim ol,  itaatini artır, Rabbinle alakanı düzelt .

Velhamdulillahi rabbil alemin.