Allaha hamd ,Rasulullaha salat ve selam onun yolundan giden müminlere selam olsun.

 

Onlarca mucizeyi gözleriyle gören, aklı başında bir insan. Yaşadığı toplumun liderlerinden olan bu adam; inandığı Allahın rızasını ve ebedi cenneti bildiği halde neden Rasulullaha sav iman etmedi ?

İbn İSHAK rivayetiyle :Rasulullah sav Kabede namaz kıldığı bir vakitte Kuran okumasını duyulacak şekilde yapıyordu. Mekkenin ileri gelenlerinden Ebu Cehil (Adı Amr bin hişam künyesi ebu Harp) ,Ebu Süfyan ve Ahnes bin şureyk gizli ve birbirlerinden habersiz olarak okunan Kuranı dinliyorlardı. Hava aydınlanmaya başlayınca kimseye fark edilmemek için oradan ayrıldılar. Ancak bu üç müşrik yolda birbirleriyle karşılaştılar.Tavırlarından anlıyorlar ki her biri buraya Kuran dinlemeye gelmişler. Bir daha böyle yapmamak üzere anlaştılar. Bir başka gece yine denk geldiler.Üçüncü kez yine denk geldiler. Bu Sefer yine sözleştiler ve dediler ki: Biz böyle yaparsak halk ne yapmaz bir daha bu yaptığımızı yapmayalım.

Sonra Ahnes bin şureyk  Ebu Sufyanın evine geldi biraz dinlendikten sonra ona sordu:

Bu dinlediklerimiz hakkında ne düşünüyorsun? Oda cevaben bazılarını anladım bazılarını anlamadım.dedi  Ahnes te kendisiyle ilgili aynı şeyleri söyledi ve oradan ayrıldı.

Ahnes bin şureyk Sonra Ebu cehil amr bin Hişamın yanına gitti. Ona da aynı soruyu sordu.

Ebu cehil şöyle dedi:  Söylediklerinin bazısını anladım bazısını anlamadım. Biz Abdimenafoğulları ile sürekli yarış halindeyiz, sürekli bir rekabetteyiz. Hep şeref için mücadele ettik. Onlar Hac için gelenleri yedirdiler bizde yedirdik, içirdiler bizde içirdik, giydirdiler bizde giydirdik, misafir ettiler biz daha fazlasıyla misafir etmeye çalıştık, onlar hediyeler dağıttı bizde hediyeler dağıttık, şimdi öyle bir şeyle geldi ki biz bunun üzerine ne getirelim.Vallahi bu olmaz bunu asla kabul etmeyeceğim.dedi.

Bu bizim gördüğümüz en büyük asabiyet, atalara bağlanma, onlarla övünme taassubudur.

Bu Allaha karşı şeytanı dost edinmek, Ahirete karşı dünyayı satın almak, cennete karşı cehennemi tercih etmektir. Bu hakkın karşısında batılı kuşanmak ve kucaklamaktır.

BU İNKAR CEHALETE BABALIK YAPMAKTIR , ADINI EBU CEHİL DİYE TARİHE KAZIMAKTIR.