besmele ile ilgili görsel sonucu

Rahman ve rahim olan Allahın adıyla başlarız.

Gökleri yeri ve arasındakileri yoktan var eden Allaha hamd olsun

İki cihan güneşi önderimiz rehberimiz sevgilimiz Rasulullah sav salat ve selam olsun.

Selam rasulullahın ehlibeytine, ashabına, alimlerimize sehitlerimize ve yolunda giden müminlerin üzerine olsun. Amin

Mekkeliler ambargo döneminden önce üç büyük sarsıntı yaşadılar.

1.Hz. Ömer Müslüman oldu.                                                                                                                                                                2.Hz. Hamza müslüman oldu.                                                                                                                                                       3.Rasulullah sav. tüm tekliflere rağmen geri adım atmayarak İslam davetine devam etti.

Bunlarla yüzleşmek zorunda kalan müşrikler Ebu cehille birlikte Darun Nedve yi toplayarak Rasulullah sav. Öldürme kararı aldılar.Aynı mecliste olan Ebu Talip dediki bizden tek bir fert bile kalsa onu size teslim etmeyeceğiz,öldürmenize müsaade etmeyeceğiz.

Ebu Talip çıktı ve haşimoğulları ve Muttalipoğullarını topladı olanları ve alınan kararı bildirdi. Haşimoğullarına sizde muttaliboğullarının mahallesine taşının birlik olalım o zaman bize karşı savaşamazlar dedi.Onlarda öyle yaptılar hep birlikte taşındılar.Arapların adeti kendi akrabalarından biri böyle bir durumda suçlu olsa bile onu terk etmezlerdi.Muttalipoğulları mahallesinden de sadece Ebu lehep müşriklerin bölgesine taşındı ve düşmanlığına devam etti.

 MÜŞRİK OLAN AKRABALAR ŞUNDA KARAR KILDILAR.

  1. Şirk üzere sebat ve Rasulullah sav hakikat davetine karşı durmak.
  2. İster hak ister batıl olsun akrabayı koruyacak hamiyet sahiplik duygusunu ayakta tutmak.

Ebu Cehilin darun nedve de yaptığı toplantıda alınan kararlar şunlardı

Haşimoğulları ve muttalipoğullarıyla hiçbir insanı ilişki kurulmayacak.

Kız alınmayacak kız verilmeyecek.Oturulup kalkılmayacak.Evlerine ziyarete gidilmeyecek.Hastaları ziyaret edilmeyecek.Cenazelerine gidilmeyecek.Ölülerinin yakınlarına taziyede bulunulmayacak.Ticaret yapılmayacak.

Taki Rasulullah sav.öldürülmesi için kendilerine teslim edilinceye kadar.Bu anlaşmaya birde kudsiyet vermek için mühürlenip Kabenin içerisine asıldı.

Psikolojik sosyal ve ekonomik boykota Bi’setin yedinci yılında başladılar. Muttaliboğulları mahallesinin çevresinde nöbet tutuyor ambargonun delinmesine engel olmaya çalışıyorlardı.                                               Bunu bizzat Ebu Cehil kendisi yapıyordu. İnsanlar kısa zamanda yiyecek içecek bulamaz hale geldiler.Yaprak yer, yolda buldukları derileri kaynatıp suyunu içer hale geldiler.Haram aylarda ticaret için dışarıdan gelen tüccarlardan mal almak istiyorlardı.Paranız olsada, müşrikler tüccarlardan Müslümanlara Malları çok yüksek ücretle satmalarını istiyor,Müslümanlar kabul etsede Ebu cehil daha yüksek ücret vererek ürünleri kendi satın alıyordu.Ancak Rasulullah sav. Bu durumda bile hem dışarıdan gelenlere hemde Mekkelilere islamı tebliğini aralıksız sürdürüyordu.

Müşriklerin bir planı vardı buna karşılık Allahında bir planı vardı.                                                                                        YA MUKALLİBEL KULUB. Kalbleri evirip çeviren Allahtı.Onunda bir planı vardı.

Vicdanlarını kaybetmememiş insanlarda vardı. Bunlardan biride hz. Haticenin yeğeni Hakim bin Hizam. Geceleri devesini yüklüyor yakalanmamak için deveyi muttalipoğulları mahallesine salıyordu. Sonunda yakalanıyor,yaptığından dolayı cezalandırılıyordu.

Yine boykotu delen müşriklerden biri Hişam bin Amr oda yakalanıyor oda cezalandırılıyordu. Bunlara şahit olan Ebu Talip yine sözünü tekrarlıyor:Hepimiz ölsekte yeğenimi sana teslim etmeyeceğiz.Rasulullah sav korunması gerekiyordu, bir suikastte olabilirdi.Bunun için Rasulullah sav korunuyor güvenliği sağlanıyordu.Ancak o (sav) davetinden de vaz geçmiyordu.Nice insan iman etmeye devam ediyordu.

Hişam bin Amr Zuheyr bin umeyyenin yanına gidiyor ve.diyor ki      Ey zuheyr sen burada rahat mısın? Muttalipoğulları mahallesinde dayıların aç ve susuzken sen burada rahat mısın diyor? Zuheyr ;ben yalnız biriyim tek başıma ne yapabilirim ki?Yanımda biri daha olsa bende onun yanında olurum.Hişam bin amr diyor ki; biz iki kişiyiz.Ancak benden haber bekle. Oradan Mut’ım bin Adıyy’in yanına gidiyor,sonra Bahterinin sonra Zem’a bin Esvedin yanına gidiyor hepsiyle aynı konuşmaları yapıyor ve toplam beş kişi oluyorlar.Diyorlar ki sabah kalkıp kabeye gideceğiz anlaşmayı alıp yırtacağız ve anlaşma ortada olmayıncada iptal olmuş olacak. Aynı gece Rasulullah sav. Amcasının yanına gelerek amca Kabeye git anlaşmayı al, Allah bana bildirdi ki:Allah lafzı hariç anlaşmayı güzeler yemiştir.Ebu Talipte sabah kalkıp diğer beş kişiden habersiz Kabeye gider.zuheyr bin umeyye ayağa kalkar.

Ey kureyş siz burada yiyin için muttalipoğulları mahallesindekiler aç susuz ne haldeler bu zorluğu çeksinler.Böyle bir şey olmaz.Bu bizim örf adetlerimize aykırıdır.Vallahi bu anlaşmayı yırtacağım, der.Ebu cehil buna gücün yetmez diyerek karşı cıkınca diğer dördüde ayağa kalkar ve ona destek verirler.Ebu Talip ayağa kalkar ve der ki:Yeğenim bana bunları söyledi şu ANLAŞMAYA BİR BAKALIM EĞER HALEN DURUYORSA YEĞENİM DOĞRU SÖYLEMİYORDUR ONU SİZE VERİRİM İSTEDİĞİNİZİ YAPARSINIZ.Ancak onun söylediği gibiyse artık bu anlaşma iptal olmuştur dedi.Anlaşmayı getirip açtılar. Bir baktılar ki:      BİSMİKE ALLAHÜMME Allahım senin adınla yazılı bölümden başka bir şey kalmamıştır. Anlaşma böylece yürürlükten kalkmıştır.Peki müşrikler buna ne demişlerdir.Apacık bu yeğeninin büyüsüdür.dediler.

Biz bunlardan ne ders çıkaracağız. Kafirler Müslümanlardan her durumda nefret ediyorlar. Rabbine nankör olan insana merhamet eder mi? Kafir müstekbir meclislerden Müslümanların faydasına bir karar çıkmaz.

Müminler bu boykot boyunca ne erkek nede kucaklarındaki bebeğiyle bir kadın bile gelip Rasulullah sav. taviz talebinde yada dininden dönme teklifinde bulunmadılar.

Radıytu billahi rabben ve bil İslami diynen vebi muhammedin sav nebiyyen .                                                ( Rab olarak Allahtan din olarak islamdan peygamber olarak muhammed sav. razı oldum.)

Ebu Leheb ve Ebu Cehil gibiler bugünlerdede olacaktır. Zira ırak ambargosunda bir milyondan fazla kadın çocuk öldü.suriyede ,afganistanda,arakanda,yemen de Müslüman kardeşlerimizin kaç tanesinin öldüğünü rakamsal olarak tam bilmiyoruz.

Müslümanlar bu ambargoyu yaşarken onlarla birlikte müşrik olan akrabaları aynı zorluğa neden katlandılar.

A.İnanç ve dine bakmaksızın akrabalık duygusu                                                                                                                           B. Akraba cinayeti gibi bir zilleti yaşamak istememeleri

Akrabaların Rasulullahı sav koruması,onun dinini korumak değildir.Bu sadece onun şahsını yabancıya karşı korumaktır.

Bu toplumdaki Rasulullah sav önderliğindeki başkaldırıyı arap sol devrimciler sahiplenmeye çalışmışlardır.Oysa bu baş kaldırı ne tüccarlara ne soylulara ne zenginlere yapılan bir başkaldırı değildir.Bu  başkaldırı Allahın dışındaki tüm ilahlık taslayanlara tağutlara cahili sistemlere karşı yapılan bir başkaldırıdır.

Bu menfeatçı düşünen zümre şu iki hususu dile getirir.

1.Mekkede rasulullaha sav tabi olanlar fakirler zayıflardı nasıl olsa kaybedecek bir şeyleri yoktu. Bunun için dinin gölgesine girdiler.Kendilerine daha iyi bir sosyal ve ekonomik hayat umdular.

2.Uzun zaman geçmeden mal ve servete kavuştular.Böylece Rasulullah sav ve beraberindekiler hedefe ulaşmış oldu.

Oysa biz şunu görürüz Rasulullah sav davetini hem zengine hem fakire yapmıştır.Davetede her ikisinden de tabi olanlar olmuştur.Rasulullah sav temel değeri ADALET İLE ZULME SON VERMEKTİR. Müslümanların imkanlar elde ettikleri sonucuna bakarak Rasulullah sav daveti zenginlik ve krallık hedefliyordu demek doğu ile batıyı bir araya getirmeye çalışmaktır.

Eğer böyle olsaydı ne başlanğıçta Rasulullah sav kendine yapılan bu teklifleri reddederdi nede onun yetiştirdiği sahabeler benzer uygulamalar yapardı.

Kadisiye savaşında Rıb’ı bin Amir Rüstemin otağına girip ipek halı ve yastıkları mızrağıyla delipiman ederseniz mallarınızı size geri veririz demezdi.

Allah akıl sahiblerinin herhangi bir arzu ve gayeye köle olmaktan bağımsız olanlarına şu vaade bulunmuştur.

‘’Yeryüzünde ezilmekte olanlara ihsanda bulunmak,onları önderler yapmak ve kendilerini mirasçılar kılmak istiyoruz.’’  KASAS suresi 5.ayet

Vel hamdulillahi Rabbil Alemin